ไทยมายคราฟ โหลดมายคราฟ แจกสกินมายคราฟ

โหลดฟรีเกม มายคราฟ สกินมายคราฟ ชุดมายคราฟ

LightBlog
Responsive Ads Here

โหลดมายคราฟ Minecraft V.1.7.10 - Flan's Full

มายคราฟ Minecraft V.1.7.10 - Flan's Full


โหลดมายคราฟ Minecraft V.1.7.10 - Flan's Full

คุณสมบัติ
Flan's Mod
Flan's Mod | Shader
  • Added : GLSL Shaders Mod
  • Shader Packs : Sonic Ether's Unbelievable Shaders [Standard] | Sildur's Shaders [Medium]
Flan's Mod Version : 4.9.0
Minecraft Forge : 10.13.2.1230 


Flan's - Client
ตัวเกมส์ใช้สำหรับเข้าเล่น

Flan's - Server
ตัวเปิดเซิฟเวอร์แบบธรรมดา ลง Mods เพิ่มเติมเองได้ แต่ไม่สามารถลง Plugin เพิ่มได้

Flan's - Cauldron Server
ตัวเปิดเซิฟเวอร์แบบ Cauldron ลง Mods และ Plugins เพิ่มเติมได้


ข้อมูลโดย mc-skv